Skip to content

Βιογραφικό και Επιστημονικά Έργα Χρήστου Σατλάνη

Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Prof. Christos SatlanisΕυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ΚύπρουΕυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Bιογραφικό Σημείωμα και Επιστημονικά Έργα Χρήστου Νικ. Σατλάνη, Καθηγητή στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Πρώην Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου (διορισθέντος στις  11.4.2007 και μονιμοποιηθέντος με σχετική απόφαση στις 23.9.2010, Αρ. Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως : 1174/9.12.2010, σελ. 9572)  

O Χρήστος Σατλάνης γεννήθηκε στις 19.6.1955 στη Ναύπακτο του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Τον Σεπτέμβριο του 1973 ενεγράφη μετά από πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις στο πρώτο έτος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Έλαβε το πτυχίο του με βαθμό «άριστα» (9 και 4/8) στις 13.12.1978 και μετά από στρατιωτική θητεία 28 μηνών διορίσθηκε κατόπιν εξετάσεων στις 30.6.1983 ως εισαγγελικός λειτουργός, ενώ αποχώρησε από την υπηρεσία στις 9.10.2006 ένεκα παραίτησης, με σκοπό να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Πανεπιστημιακό έργο. Στα πλαίσια διετούς εκπαιδευτικής άδειας που του χορήγησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης  με ισχύ από 1.10.1985, αφού προετοιμαζόταν πολλά χρόνια πριν και αφού ενήργησε υπέρβαση εκπαιδευτικής άδειας για ένα χρόνο άνευ αποδοχών, εκπόνησε διδακτορική διατριβή στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Τübingen της Γερμανίας και κατέστη στις 15.9.1988 Διδάκτορας Νομικής με τον βαθμό «magna cum laude» (= μετά μεγάλου επαίνου). Το διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρίσθηκε από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Η διδακτορική του διατριβή (282 σελίδων), εντασσόμενη στον τομέα της Διεθνούς Προστασίας των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και του Δικονομικού Ποινικού Διεθνούς Δικαίου,  είχε ως θέμα την έννοια της δίκαιης ποινικής δίκης και τα δικαιώματα του κατηγορουμένου υπό το πρίσμα του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Από τον Μάρτιο του 2003 δίδασκε στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα ακόλουθα μαθήματα: «Στοιχεία Δικαίου και Εισαγωγή στη Νομική Επιστήμη», «Εισαγωγή στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο», «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», «Διεθνής Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων» και «Θέματα Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου». Από τον Οκτώβριο του 2008 δίδασκε στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών «Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δικαίου». Στο χειμερινό εξάμηνο 2011-2012  δίδαξε στο ως άνω Μεταπτυχιακό Τμήμα και Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Στις 6.9.2005 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο» και διορίσθηκε στις 11.4.2007. Στις 23.9.2010 αποφασίστηκε από το αρμόδιο εκλεκτορικό σώμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου η μονιμοποίησή του ως Επίκουρου Καθηγητή (Αρ. Φύλλου Εφημ. της Κυβερ. : 1174/9.12.2010, σελ. 9572). Στις 25.11.2011 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (τα μέλη του οποίου ήταν κατά συντριπτική πλειοψηφία Καθηγητές Πανεπιστημίου) έγινε δεκτός ως μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων. Στα πλαίσια εξάμηνης εκπαιδευτικής άδειας που του ενέκρινε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με ισχύ από 1.2.2012 δίδαξε ως Επισκέπτης Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου οι φοιτητές επιλέγουν κατά βούληση κυπριακό ή ελληνικό δίκαιο, από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 2012  τα ακόλουθα μαθήματα: Κυπριακή Ποινική Δικονομία, Ελληνική Ποινική Δικονομία και Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο (Γενικό και Ειδικό Μέρος). Μετά από δημόσια  προκήρυξη της θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή για τη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εξελέγη για την πλήρωση της θέσης αυτής για να διδάσκει τα ως άνω μαθήματα, καθώς και το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, τις Συνθέσεις και Πρακτικές Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, τη Μεθοδολογία Δικαίου και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους από την 1.10.2012. Μπορεί να διαβάζει και να κατανοεί νομικές διατριβές και μελέτες στα γερμανικά, στα  γαλλικά και στα αγγλικά, με σκοπό να βρίσκει σημαντικές πληροφορίες και απόψεις, να συνάγει ορθά συμπεράσματα και έτσι να είναι ικανός να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της ελληνόφωνης νομικής θεωρίας και επιστήμης.

Μετά από διαδικασία, η οποία άρχισε στις αρχές Δεκεμβρίου 2013 και περατώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2014,  με διαδοχικές ομόφωνες αποφάσεις της Επιτροπής Εκλογών και Προαγωγών, της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, της Συγκλήτου και του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προήχθη στον βαθμό του Καθηγητή. Πτυχίο Νομικής, βαθμούς πτυχίου, διδακτορικό δίπλωμα, ανανέωση διδακτορικού διπλώματος και προαγωγή σε Καθηγητή βλ. στις ακόλουθες ιστοσελίδες :

1) https://www.scribd.com/doc/260634645/%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CE%92%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%B9

2) https://www.scribd.com/doc/260634638/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82

Στις 29.3.2014 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε χώρα Ημερίδα Ποινικής Δικονομίας για τη δίκαιη ποινική δίκη, στην οποία συμμετείχαν και επτά Καθηγητές και Καθηγήτριες από τις τρεις Ελλαδικές Νομικές Σχολές. Η Ημερίδα αυτή διοργανώθηκε από τον Χρήστο Σατλάνη, ο οποίος στη διάλεξή του ανέπτυξε το ακόλουθο θέμα : «Ένα Απάνθισμα από τη Νομολογία του ΕΔΔΑ του έτους 2013 για τη δίκαιη ποινική δίκη» (βλ. το σχετικό άρθρο στην ιστοσελίδα με τίτλο : «ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – Ένα Απάνθισμα από τη Νομολογία του ΕΔΔΑ του έτους 2013 για τη δίκαιη ποινική δίκη»). Η ως άνω Ημερίδα βιντεοσκοπήθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα  http://youtu.be/TZ7W3WELu7s .

Στις 16.5.2015 έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου  Ημερίδα Ποινικού Δικαίου, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και οκτώ πρωτοβάθμιοι Καθηγητές και Καθηγήτριες από τις τρεις Ελλαδικές Νομικές Σχολές. Η Ημερίδα αυτή διοργανώθηκε από τον Χρήστο Σατλάνη. Βλ. περισσότερα για την Ημερίδα αυτή στις ακόλουθες ιστοσελίδες :

http://www.blade.com.cy/TV/2015-05-23 – Imerida Poiniko Dikaio – SIGMA – Parousiazei [0.01.47] –20150525094802201.wmv

1. Τα videos βρίσκονται στους συνδέσμους www.livestream.com/EUCy και PART 1 & PART 2

 2. https://www.scribd.com/doc/262784314/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%A3%CE%A4%CE%91-%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5

3. https://www.scribd.com/doc/262784374/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91%CE%A3

Τα επιστημονικά του έργα μέχρι σήμερα είναι τα ακόλουθα:

1.   Διδακτορική διατριβή με θέμα και τίτλο: Die Subjektstellung des Beschuldigten im griechischen Strafverfahren unter den strafprozes­sualen Garantien des Art. 6 der Europäischen Menschenre­chtskon­vention. Zugleich eine Einführung in den Begriff des fairen rechts­staa­tlichen Strafverfahrens (= «Η θέση του κατηγορουμένου ως υπο­κειμένου δικαιωμάτων στην ελληνική ποινική διαδικασία υπό τις ποινικοδικονομικές εγγυήσεις του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Συγχρόνως μια εισαγωγή στην έννοια της ευπρεπούς δικαιοκρατικής ποινικής διαδικασίας»). Πρόκειται για την ευρύτερα γνωστή ως δίκαιη δίκη (fair  trial), η οποία εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα του κατηγορουμένου.

2.  Η ερμηνεία του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου κυρίως με τη χρήση παραδειγμάτων, Ιόνια Επιθεώρηση του Δικαίου, Τεύχος 5ο – Ιούλιος 1990, Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, σελ. 1-75.

3.  Μερικά ακόμα ζητήματα Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, Ιόνια Επιθεώρηση του Δικαίου, Τεύχος 6ο – Μάρτιος 1991, Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, σελ. 5-44.

4.   Η Μαγνητοταινία ως αποδεικτικό μέσο στην ποινική δίκη. Συγχρόνως μια συνεισφορά στη δογματική των αποδεικτικών απαγορεύσεων, Αθήνα, 1996, Εκδόσεις Αντωνίου Σάκκουλα, σελ. 180, μονογραφία.

5.   Αλήθεια και δικαιοσύνη ως πρωταρχικοί σκοποί της ποινικής διαδικασίας μέσα από παραδείγματα, Αθήνα, 1996, Εκδόσεις Αντωνίου Σάκκουλα, σελ. 212, μονογραφία.

6. Μεθοδολογικά Προλεγόμενα για τον αποκλεισμό και τον περιορισμό του αξιοποίνου (Συγχρόνως μια εισαγωγή στην ερμηνευτική του Ποινικού Δικαίου), Αθήνα, 1999, Εκδόσεις Αντωνίου Σάκκουλα, σελ. 474, μονογραφία.

7.   Στοιχεία Δικαίου και Εισαγωγή στη Νομική Επιστήμη (δύο τεύχη), Αθήνα, 2002, Εκδόσεις Αντωνίου Σάκκουλα, σελ. 875, βιβλία- διδακτικά εγχειρίδια.

8.   Εισαγωγή στο δίκαιο της διεθνούς προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, Αθήνα, 2003, Εκδόσεις Αντωνίου Σάκκουλα, σελ. 400, βιβλίο.

9.   Θεμελιώδεις έννοιες και διαστάσεις της διεθνούς και ευρωπαϊκής έννομης τάξης. Μια Εισαγωγή στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Αθήνα, 2005, Εκδόσεις Αντωνίου Σάκκουλα, σελ. 684, βιβλίο.

10. Αποκωδικοποίηση των εννοιών του ενδεχόμενου δόλου και της ενσυνείδητης αμέλειας κυρίως με παραδείγματα, άρθρο στο περιοδικό «Ποινική Δικαιοσύνη» 2005, σελ. 1034-1046, Αθήνα.    

Τα ακόλουθα έργα (άρθρα, μονογραφίες, βιβλία) δημοσιεύτηκαν μετά την εκλογή του ως Επίκουρου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου :

11. Το έγκλημα της επίθεσης στο Ποινικό Διεθνές Δίκαιο και η αρχή της παγκόσμιας δικαιοσύνης (είναι αξιόποινος ο επιθετικός πόλεμος εναντίον του Ιράκ κατά το 2003;), άρθρο στο περιοδικό «Ποινική Δικαιοσύνη» 2006, σελ. 879-894, Αθήνα.

12. Προλεγόμενα για τη διεθνοδικαιική υπόσταση των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας κατά το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, άρθρο στο: Τιμητικός Τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, 2007, ΙΙ, σελ. 597-637, Θεσσαλονίκη.

13. Η έννομη προστασία των ιδιωτών και των επιχειρήσεων έναντι πράξεων επιβολής εμπάργκο (η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για αποζημίωση), άρθρο στο περιοδικό «Νομικό Βήμα» 2007, σελ. 590-617, Αθήνα.

14. Σκιαγραφώντας και αποκωδικοποιώντας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ως έννομη τάξη, 2007, σελ. 90, στη Σειρά «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, μονογραφία.

15. Η προστασία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας – περιουσίας με βάση κυρίως τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, άρθρο στο περιοδικό «Αρμενόπουλος» 2007, σελ. 1877-1907, Θεσσαλονίκη.

16. Δικαιικοί κανόνες απόδειξης ενώπιον των διεθνών δικαστηρίων, άρθρο στο περιοδικό «Επετηρίδα του Αρμενόπουλου» 2007 (τόμος 28), σελ. 113-136, Θεσσαλονίκη.

17. Πέρασε μήπως σε ναρκοθετημένη ζώνη η εδαφική μας ακεραιότητα; (με αφορμή την από 27.3.2008 απόφαση του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) για την «Τουρκική Ένωση Ξάνθης»), άρθρο στο περιοδικό «Νομικό Βήμα» 2008, σελ. 1142-1159, Αθήνα.

18. Ο έλεγχος της κρίσης Πανεπιστημιακών ως μελών τριμελούς εισηγητικής επιτροπής ή εκλεκτορικού σώματος από τη σκοπιά της παράβασης καθήκοντος (σε συνεργασία με τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Εμμανουήλ – Ρούσσο Παπαδάκη), άρθρο στο περιοδικό «Ποινική Δικαιοσύνη» 2008, σελ. 196-212, Αθήνα.

19. Η θεσμοθέτηση εγκλημάτων πολέμου ως πραγμάτωση των θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, άρθρο  στο περιοδικό «Δικαιώματα του Ανθρώπου» 2008, τεύχος 39, σελ. 789 – 866, Αθήνα.

20. Das Menschenrecht auf eine wirksame und effektive Strafvertei­di­gung im regionalen Völkerrecht von Europa heute (= To ανθρώπινο δικαίωμα για μια ενεργό και αποτελεσματική ποινική υπεράσπιση στο Περιφερειακό Διεθνές Δίκαιο της Ευρώπης σήμερα), άρθρο στα γερμανικά στο περιοδικό διεθνούς κυκλοφορίας «European Review of Public Law», 2008, σελ. 1089 – 1142, Παρίσι – Αθήνα.

21. Νομική επεξεργασία θεμάτων και περιπτώσεων Διεθνούς Δικαίου (με προσέγγιση εννοιών Ευρωπαϊκού και Εθνικού Δικαίου), 2008, σελ. 429, Εκδόσεις Αντωνίου Σάκκουλα, Αθήνα, βιβλίο.

22. Η διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά το Καταστατικό της Ρώμης του 1998 και τα συναφή ζητήματα, 2009, σελ. 188, Εκδόσεις Αντωνίου Σάκκουλα, Αθήνα, μονογραφία.

23. Εγκλήματα πολέμου, εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας στο Ιράκ, δημοσιογραφική ενημέρωση και «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» (ένα πρακτικό ζήτημα με γεύση διεθνούς και ποινικού δικαίου), άρθρο στο περιοδικό «Ποινική Δικαιοσύνη» 2009, σελ. 985 – 1006.

24. H προστασία του περιβάλλοντος από τη σκοπιά του Διεθνούς Δικαίου, άρθρο σε Συλλογικό Tόμο  με τίτλο «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη», Επιμέλεια Μ. Καϊλα / Α. Κατσίκη / Π. Φώκιαλη, Εκδόσεις «Ατραπός», 2009, σελ. 166 -197, Αθήνα.

25. Σκέψεις για την ποινική δικαιοδοσία της Ελλάδας ως παράκτιου κράτους κατά το ισχύον Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας,  άρθρο στο περιοδικό «Νομικό Βήμα» 2009, σελ. 1312 – 1340.

26. Les droits du suspect et de l’accusé dans le statut de Rome de  la Cour Pénale  Internationale, άρθρο στα  γαλλικά  στο περιοδικό  «Αnnuaire International des Droits de l’ Homme», Volume VI/2011, σελ. 523 – 556, Ed. Ant. N. Sakkoulas (Athens) and  Bruylant (Bruxelles), Αθήνα – Βρυξέλλες, (= Τα δικαιώματα του υπόπτου και του κατηγορουμένου στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου).

27. Οι θετικές υποχρεώσεις των κρατικών αρχών για τη διασφάλιση και την προστασία  των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, άρθρο στο «Νομικό Βήμα» 2010, σελ. 1634 – 1666.

28. Μέθοδοι και κριτήρια ερμηνείας και περαιτέρω διάπλασης των διεθνών συνθηκών, άρθρο στο περιοδικό «Ελληνική Δικαιοσύνη» 2010, σελ. 1298 – 1331, και στη Δωδεκανησιακή Νομολογία  2010, σελ. 399 – 436, Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου.

29. Fundamental Notions and Principles of Public International Law (with Elements of International Criminal Law and Procedure), May 2010 by Ant.N. Sakkoulas Verlag (monograph-book in English), pages 465 (= Θεμελιώδεις Έννοιες και Αρχές του Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου (με Στοιχεία Ποινικού Διεθνούς Δικαίου και Ποινικής Διαδικασίας)). Διατριβή στα αγγλικά.      

Έργα μετά τη διαδικασία και την απόφαση μονιμοποίησης από 23.9.2010 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου :

30. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός και έννομη τάξη μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2010, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 380.

31. Οι προς αποζημίωση ατομικές αξιώσεις των θυμάτων εγκλημάτων πολέμου (ένας απολογισμός με αφορμή τη μη απονομή δικαιοσύνης για το γερμανικό Ολοκαύτωμα του Διστόμου και μια πρόταση), Δωδεκανησιακή Νομολογία 2010, σελ. 1219-1251, Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου.

32. Αιγαίο, Καστελόριζο και θαλάσσιες ζώνες Ελλάδας και Τουρκίας στη Μεσόγειο σήμερα, υπό δημοσίευση στον Συλλογικό Τόμο «Μεσόγειος» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ήδη δημοσιευθέν και στη Δωδεκανησιακή Νομολογία 2011, σελ. 447-458, καθώς και στη Νομική Πληροφορική «ΝΟΜΟΣ»).

33. Ο δικαστικός έλεγχος των διοικητικών κυρώσεων στο ΣτΕ υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ (με αφορμή την απόφαση της ΟλΣτΕ για την «κρυφή κάμερα»), Δωδεκανησιακή Νομολογία 2011, σελ. 3-37, Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου.

34. Η οριζόντια άμεση ισχύς των Oδηγιών και η σύμφωνη με Οδηγία ερμηνεία του εθνικού δικαίου, Αρμενόπουλος 2011, σελ. 1269-1301, Κυπριακό Νομικό Βήμα, τεύχος 1ον του 2011, σελ. 53-105, Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος.

35. Μια Εισαγωγή στις Δημόσιες Συμβάσεις με βάση το δίκαιο και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου 2011, σελ. 859-898, Κυπριακό Νομικό Βήμα, τεύχος 2ον του 2011, σελ. 89-136, Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, καθώς και Δωδεκανησιακή Νομολογία 2011, σελ. 825-854.

36. Η μονομερής ανθρωπιστική επέμβαση ως πρακτική που εξελίσσεται δυναμικά στις διεθνείς σχέσεις και διαμορφώνει έθιμο, άρθρο στο περιοδικό  «Το Σύνταγμα» 2011, τεύχος 1, σελ. 25 – 60.

37. Η αρχή της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αστέρη Πλιάκο), Νομικό Βήμα 2011, σελ. 2045 – 2076, Κυπριακό Νομικό Βήμα, Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, τεύχος 3ον του 2011, σελ. 27-82.

38. Θεμελιώδη διαδικαστικά δικαιώματα των φυσικών και νομικών προσώπων στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κυπριακό Νομικό Βήμα, Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, τεύχος 3ον του 2011, σελ. 92-158.

Έργα μετά την έναρξη διδασκαλίας στο  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου :

39. Σκέψεις προς αποσαφήνιση του επιτρεπτού ή μη της αξιοποίησης της μαγνητοταινίας ή της βιντεοταινίας ως αποδεικτικού μέσου (Με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου υπ’ αριθ. 53/2010), άρθρο στην «Ποινική Δικαιοσύνη» (περιοδικό του εκδοτικού οίκου «Νομική Βιβλιοθήκη»), τεύχος Ιουλίου (7) 2012, σελ. 626-639.

40. Εισαγωγή στην  Κυπριακή Ποινική Διαδικασία (υπό το πρίσμα κυρίως της σύγχρονης νομολογίας του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου),  2012, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 300.

41. Ο υποκειμενικός και ιδιαίτερα ο αντικειμενικός καταλογισμός του αποτελέσματος στον δράστη στο Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο, δημοσιευμένο στο «Κυπριακό Νομικό Βήμα»  (νομικό περιοδικό του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου), τ.2/2012  σελ. 112-155.

42. Η γερμανικής αντίληψης «συνεκτέλεση» στη συναυτουργία, άρθρο στην «Ποινική Δικαιοσύνη» (περιοδικό του εκδοτικού οίκου «Νομική Βιβλιοθήκη»), τεύχος Αυγούστου/Σεπτεμβρίου (8/9) 2012, σελ. 794-805.

43. Η ελεύθερη αντικειμενική εκτίμηση των αποδείξεων και ο σχετικός λόγος αναίρεσης υπέρ του κατηγορουμένου, σε συνεργασία με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Ι. Φαρσεδάκη, άρθρο στην «Ποινική Δικαιοσύνη» (περιοδικό του εκδοτικού οίκου «Νομική Βιβλιοθήκη»), τεύχος Οκτωβρίου (10) 2012, σελ. 901-920.

44. Βαθμίδες, κριτήρια και μέθοδοι ερμηνείας και περαιτέρω διάπλασης του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, σε συνεργασία με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Ι. Φαρσεδάκη, άρθρο στην «Ποινική Δικαιοσύνη» (περιοδικό του εκδοτικού οίκου «Νομική Βιβλιοθήκη»), τεύχος  Δεκεμβρίου 2012, σελ. 1118 – 1144.

45. Εισαγωγή στο Γενικό Ποινικό Δίκαιο, 2013, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 380, σε συνεργασία με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Ι. Φαρσεδάκη.  

46. Η υπερβολικά τυπολατρική προσέγγιση ποινικοδικονομικών διατάξεων [1] ως φραγμός στην Αλήθεια και στη Δικαιοσύνη, σε συνεργασία με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Ι. Φαρσεδάκη, άρθρο  στην «Ποινική Δικαιοσύνη»  2013, σελ.  252- 274. [1] Ο όρος («une approche par trop formaliste») είναι ειλημμένος από την πάγια Νομολογία του ΕΔΔΑ : βλ. αντί άλλων ΕΔΔΑ, 22.2.2007, Perlala κατά Ελλάδος, αρ. προσφ. 17721/04, § 27, ΕΔΔΑ, 13.1.2011, Ευαγγέλου κατά Ελλάδας, αρ. προσφ. 44078/07, § 23. Άλλοτε πάλι γίνεται λόγος και για «interprétation par trop formaliste de la légalité» ή «formalisme excessif» (= υπερβολικά τυπολατρική ερμηνεία της νομιμότητας ή υπερβολικός τυπικισμός) : βλ. ΕΔΔΑ, 31.7.2008, Λούλη κατά Ελλάδας, αρ. προσφ. 43374/06, §§ 21, 25, ΕΔΔΑ, 10.6.2010, Τρίτσης κατά Ελλάδας, αρ. προσφ. 3127/08, § 23 («Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’ application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’ accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste des règles applicables faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé»). Βλ. σχετικά και Χρ. Σατλάνη, Εισαγωγή στο δίκαιο της διεθνούς προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 2003, σελ. 379επ., Χρ. Σατλάνη, Εισαγωγή στην Κυπριακή Ποινική Διαδικασία (υπό το πρίσμα κυρίως της σύγχρονης νομολογίας του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), 2012, σελ. 242επ., κάθε φορά με αποφάσεις του ΕΔΔΑ.

47. James Farsedakis / Christos Satlanis, The Free Objective Assessment of Evidence and the Relevant Ground of Appeal in Favor of the Accused, Essays in honor of Martin Killias, Criminology, Criminal Policy and Criminal Law in an International Perspective, 2013, pages 995-1011.

48. Ποινική Δικονομία, Βασικές Έννοιες και Θεμελιώδεις Αρχές, 1.1.2014, σελ. 682, Νομική Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Ι. Φαρσεδάκη. 

49. Είναι δυνατή η θεώρηση ενός πολιτικού κόμματος ή μιας πολιτικής οργάνωσης ως εγκληματικής οργάνωσης ; άρθρο στην «Ποινική Δικαιοσύνη»  2013, τεύχος 8/9 (Αυγούστου/ Σεπτεμβρίου), σελ. 761-766, σε συνεργασία με τον Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Λάμπρο Μαργαρίτη.

50. Ένα Απάνθισμα από τη Νομολογία του ΕΔΔΑ του έτους 2013 για τη δίκαιη ποινική δίκη,  άρθρο στην Ποινική Δικαιοσύνη 2014, σελ. 147 – 168, σε συνεργασία με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Ι. Φαρσεδάκη. 

51. Ποινική ευθύνη για το «κούρεμα» του οφειλόμενου προς την ΕΤΕ χρέους: Η αντισυνταγματικότητα του άρθρου 3 παρ. 9 του Ν 4046/2012, άρθρο στην Ποινική Δικαιοσύνη  2014, σελ. 413επ., σε συνεργασία με τον κ.  Λάμπρο Χ. Μαργαρίτη, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

52.  Η έννοια και το περιεχόμενο του δεδικασμένου στη Νομολογία του ΕΔΔΑ, άρθρο στην Ποινική Δικαιοσύνη  2014, σελ. 724-738, σε συνεργασία με τον  κ. Λάμπρο Χ. Μαργαρίτη, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

53. Δέκα Πρακτικά Θέματα Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, σελ. 49, στα τεύχη Ποινικής Δικαιοσύνης  Οκτωβρίου (σελ. 855-867), Νοεμβρίου (σελ. 987-1003) και Δεκεμβρίου 2014 (σελ. 1118-1136), σε συνεργασία με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Ι. Φαρσεδάκη. 

54. Ειδικό Μέρος Ποινικού Κώδικα. Ερμηνευτικά σχόλια – Παραδείγματα, 1.1.2015,  σελ. 460, Νομική Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Ι. Φαρσεδάκη.  

55. Εισαγωγή στο πνεύμα των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με έμφαση στην πρακτική τους σημασία για τα τροχαία ατυχήματα, Ποινική Δικαιοσύνη 2015, σελ. 46-73, σε συνεργασία με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Ι. Φαρσεδάκη

56.  Εγκλήματα στα πλαίσια της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου, Ποινική Δικαιοσύνη 2015, σελ. 239-267, σε συνεργασία με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Ι. Φαρσεδάκη. 

57. Συμμετοχή με ανάλυση ογδόντα (80) όρων  (μια σελίδα για την επεξεργασία κάθε όρου) Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας στο : ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ – ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, Επιστημονική εποπτεία: Ν. Ανδρουλάκης, Λ. Μαργαρίτης, Ι. Φαρσεδάκης, Νομική Βιβλιοθήκη, υπό έκδοση, 2015.

58. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Νομική Βιβλιοθήκη, 2015, Επιμέλεια:  Λάμπρος Χ. Μαργαρίτης / Χρήστος Ν. Σατλάνης  (Συνεργασία: Λάμπρος Μαργαρίτης, Ιάκωβος Φαρσεδάκης, Χρήστος Σατλάνης, Λάμπρος Τσόγκας, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Νικόλαος Βασιλειάδης, Δικηγόρος, ΔΝ, Γεώργιος Δανιήλ, Δικηγόρος, ΔΝ, Γεώργιος Μπουρμάς, Δικηγόρος, ΔΝ, Απόστολος Κοπανίδης, Δικηγόρος, ΜΔ, Στέφανος Τσάκος, Δικηγόρος, ΜΔ, Διονύσιος Χιόνης, Δικηγόρος, ΜΔ Εγκληματολογίας – Θέματα : Αλλοδαποί, Αρχαιότητες, Επιταγή, Εργασία, Καταχραστές του Δημοσίου, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Λαθρεμπορία, Ναρκωτικά, Όπλα, Περιβάλλον, Πνευματική ιδιοκτησία, Φοροδιαφυγή, Χρηματιστήριο).

59.  Η διαμορφωτική επενέργεια του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου πάνω στο αξιόποινο και στην ποινική δίκη, ΠοινΔικ 2015, τεύχος 8-9, σελ. 705-734, με τη συνεργασία των Καθηγητών Λάμπρου Μαργαρίτη και Ιακώβου Φαρσεδάκη.

60.  Ποινικοδικονομικά Varia, Ποινική Δικαιοσύνη 2015, τεύχος 10, σελ. 857-888 (προδημοσίευση από τον Τιμητικό Τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Αντώνιο Μαγγανά).

61. Διάλογος με την πρόσφατη Ποινική Νομολογία, υπό δημοσίευση στην ΠοινΔικ 2015, τεύχος 11 ή 12, σελίδες 33, με τη συνεργασία των Καθηγητών Λάμπρου Μαργαρίτη και Ιακώβου Φαρσεδάκη.
62.  Ο ελεύθερος και ανόθευτος ανταγωνισμός και τα συναφή εγκλήματα, υπό δημοσίευση στην Εγκληματολογία.
63. Ερμηνευτικά ζητήματα ανακύπτοντα κατά την ποινική αξιολόγηση της  προσβολής  πνευματικής ιδιοκτησίας  σε συνεργασία με τον Κοσμήτορα και Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Φαρσεδάκη, υπό δημοσίευση στην Ποινική Δικαιοσύνη.
64.  Η ποινική προστασία πορνών-θυμάτων μαστροπείας ως αδήριτη σήμερα ανάγκη και de lege lata επιβεβλημένη λύση (με αφορμή την ΑΠ 695/2015, Ποιν Δικ 2015, 911), υπό δημοσίευση στα Ποινικά Χρονικά.
65. Συγγνωστή νομική πλάνη κυρίως ένεκα αξιόπιστης πληροφόρησης για αμφισβητούμενα και δυσεπίλυτα ζητήματα δικαίου, υπό δημοσίευση.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Αρέσει σε %d bloggers: