Skip to content

Βιογραφικό και Επιστημονικά Έργα Χρήστου Σατλάνη (στιγμιότυπα της ζωής του βλέπετε κάνοντας κλικ στη φωτογραφία επάνω δεξιά)


Prof. Christos Satlanis

 CURRICULUM   VITAE 

Christos Satlanis, Professor Dr. of Criminal Law and Criminal Procedure in Law School of European University Cyprus   (Laureate International Universities)

CURRICULUM   VITAE follows in English.

Bιογραφικό Σημείωμα και Επιστημονικά Έργα Χρήστου Νικ. Σατλάνη, Καθηγητή στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Πρώην Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου (διορισθέντος στις  11.4.2007 και μονιμοποιηθέντος με σχετική απόφαση στις 23.9.2010, Αρ. Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως : 1174/9.12.2010, σελ. 9572)  

O Χρήστος Σατλάνης γεννήθηκε στις 19.6.1955 στη Ναύπακτο του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Τον Σεπτέμβριο του 1973 ενεγράφη μετά από πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις στο πρώτο έτος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Έλαβε το πτυχίο του με βαθμό «άριστα» (9 και 4/8) στις 13.12.1978 και μετά από στρατιωτική θητεία 28 μηνών διορίσθηκε κατόπιν εξετάσεων στις 30.6.1983 ως εισαγγελικός λειτουργός, ενώ αποχώρησε από την υπηρεσία στις 9.10.2006 ένεκα παραίτησης και συνταξιοδότησης, με σκοπό να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Πανεπιστημιακό έργο, αφού ήταν τότε ήδη Καθηγητής. Στα πλαίσια διετούς εκπαιδευτικής άδειας που του χορήγησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης  με ισχύ από 1.10.1985, αφού προετοιμαζόταν πολλά χρόνια πριν και αφού ενήργησε υπέρβαση εκπαιδευτικής άδειας για ένα χρόνο άνευ αποδοχών, εκπόνησε διδακτορική διατριβή στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Τübingen της Γερμανίας και κατέστη στις 15.9.1988 Διδάκτορας Νομικής με τον βαθμό «magna cum laude» (= μετά μεγάλου επαίνου). Το διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρίσθηκε από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Η διδακτορική του διατριβή (282 σελίδων), εντασσόμενη στον τομέα της Διεθνούς Προστασίας των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και του Δικονομικού Ποινικού Διεθνούς Δικαίου,  είχε ως θέμα την έννοια της δίκαιης ποινικής δίκης και τα δικαιώματα του κατηγορουμένου υπό το πρίσμα του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Από τον Μάρτιο του 2003 δίδασκε στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα ακόλουθα μαθήματα: «Στοιχεία Δικαίου και Εισαγωγή στη Νομική Επιστήμη», «Εισαγωγή στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο», «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», «Διεθνής Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων» και «Θέματα Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου». Από τον Οκτώβριο του 2008 δίδασκε στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών «Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δικαίου». Στο χειμερινό εξάμηνο 2011-2012  δίδαξε στο ως άνω Μεταπτυχιακό Τμήμα και Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Στις 6.9.2005 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο» και διορίσθηκε στις 11.4.2007. Στις 23.9.2010 αποφασίστηκε από το αρμόδιο εκλεκτορικό σώμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου η μονιμοποίησή του ως Επίκουρου Καθηγητή (Αρ. Φύλλου Εφημ. της Κυβερ. : 1174/9.12.2010, σελ. 9572). Στις 25.11.2011 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (τα μέλη του οποίου ήταν κατά συντριπτική πλειοψηφία Καθηγητές Πανεπιστημίου) έγινε δεκτός ως μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων. Στα πλαίσια εξάμηνης εκπαιδευτικής άδειας που του ενέκρινε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με ισχύ από 1.2.2012 δίδαξε ως Επισκέπτης Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου οι φοιτητές επιλέγουν κατά βούληση κυπριακό ή ελληνικό δίκαιο, από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 2012  τα ακόλουθα μαθήματα: Κυπριακή Ποινική Δικονομία, Ελληνική Ποινική Δικονομία και Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο (Γενικό και Ειδικό Μέρος). Μετά από δημόσια  προκήρυξη της θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή για τη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εξελέγη για την πλήρωση της θέσης αυτής για να διδάσκει τα ως άνω μαθήματα, καθώς και το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, τις Συνθέσεις και Πρακτικές Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, τη Μεθοδολογία Δικαίου και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους από την 1.10.2012. Μπορεί να διαβάζει και να κατανοεί νομικές διατριβές και μελέτες στα γερμανικά, στα  γαλλικά και στα αγγλικά, με σκοπό να βρίσκει σημαντικές πληροφορίες και απόψεις, να συνάγει ορθά συμπεράσματα και έτσι να είναι ικανός να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της ελληνόφωνης νομικής θεωρίας και επιστήμης. Είναι παντρεμένος από 24.8.1996 με την Καλοτίνα Αλεξίου και ο γιος τους Νικόλαος Σατλάνης άρχισε το 2018 σπουδές στη Νομική Επιστήμη. Η Ελληνική Πολιτεία, αφού έλαβε υπόψη το λευκό ποινικό μητρώο του Χρήστου Σατλάνη και συνυπολόγισε στα έτη υπηρεσίας και τον χρόνο της στρατιωτικής θητείας του, τον τίμησε με σύνταξη, την οποία λαμβάνει από τις 9.10.2006 μέχρι σήμερα. Έχει προσκληθεί αμέτρητες φορές από τις τρεις Ελλαδικές Νομικές Σχολές για να συμμετάσχει στην αξιολόγηση, εξέλιξη ή και επιλογή Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, όπως στην περίπτωση που φαίνεται στον σύνδεσμο https://www.dropbox.com/s/syvnxfbq9btrxj4/GetFile1.pdf?dl=0 ή στον σύνδεσμο

https://www.dropbox.com/s/4min25rk6fwmyti/GetFileAttachment.pdf?dl=0

Μετά από διαδικασία, η οποία άρχισε στις αρχές Δεκεμβρίου 2013 και περατώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2014,  με διαδοχικές ομόφωνες αποφάσεις της Επιτροπής Εκλογών και Προαγωγών, της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, της Συγκλήτου και του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προήχθη στον βαθμό του Καθηγητή. Πτυχίο Νομικής, βαθμούς πτυχίου, διδακτορικό δίπλωμα, ανανέωση διδακτορικού διπλώματος και προαγωγή σε Καθηγητή βλ. στις ακόλουθες ιστοσελίδες :

1) https://www.scribd.com/doc/260634645/%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CE%92%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%B9

2) https://www.scribd.com/doc/260634638/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82

Στις 29.3.2014 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε χώρα Ημερίδα Ποινικής Δικονομίας για τη δίκαιη ποινική δίκη, στην οποία συμμετείχαν και επτά Καθηγητές και Καθηγήτριες από τις τρεις Ελλαδικές Νομικές Σχολές. Η Ημερίδα αυτή διοργανώθηκε από τον Χρήστο Σατλάνη, ο οποίος στη διάλεξή του ανέπτυξε το ακόλουθο θέμα : «Ένα Απάνθισμα από τη Νομολογία του ΕΔΔΑ του έτους 2013 για τη δίκαιη ποινική δίκη» (βλ. το σχετικό άρθρο στην ιστοσελίδα με τίτλο : «ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – Ένα Απάνθισμα από τη Νομολογία του ΕΔΔΑ του έτους 2013 για τη δίκαιη ποινική δίκη»). Η ως άνω Ημερίδα βιντεοσκοπήθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα  http://youtu.be/TZ7W3WELu7s .

Στις 16.5.2015 έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου  Ημερίδα Ποινικού Δικαίου, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και οκτώ πρωτοβάθμιοι Καθηγητές και Καθηγήτριες από τις τρεις Ελλαδικές Νομικές Σχολές. Η Ημερίδα αυτή διοργανώθηκε από τον Χρήστο Σατλάνη. Βλ. περισσότερα για την Ημερίδα αυτή στις ακόλουθες ιστοσελίδες :

1. Τα videos βρίσκονται στους συνδέσμους  PART 1 & PART 2

 2. https://www.scribd.com/doc/262784314/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%A3%CE%A4%CE%91-%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5

3. https://www.scribd.com/doc/262784374/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91%CE%A3

Μια ξεχωριστή προσωπικότητα του Ελλαδικού Νομικού Κόσμου, η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου, τ. Πρωθυπουργός της Ελλάδας και τ. Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, επισκέφθηκε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και προήδρευσε της Ημερίδας Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου. Στην Ημερίδα αυτή συμμετείχαν ο Αρεοπαγίτης κ. Δημήτριος Τζιούβας και ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Επίσης, οι Καθηγητές κ. Λάμπρος Μαργαρίτης (Νομική Σχολή ΑΠΘ), κ. Αδάμ Παπαδαμάκης (Νομική Σχολή ΑΠΘ), κ. Ιωάννης Γιαννίδης  (Νομική Σχολή ΕΚΠΑ), κ. Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης (Νομική Σχολή ΔΠΘ) και κ. Στέφανος Παύλου (Νομική Σχολή ΔΠΘ). Την ως άνω ΗΜΕΡΙΔΑ διοργάνωσε επίσης ο Χρήστος Σατλάνης.

Τα videos για την ως άνω ΗΜΕΡΙΔΑ βρίσκονται στους συνδέσμους : 

 Ημερίδα: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία Part 1

Ημερίδα: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία Part 2

Στις 3 Δεκεμβρίου 2016 ο Καθηγητής Χρήστος Σατλάνης πραγματοποίησε διάλεξη στο Συνέδριο Ποινικού Δικαίου που διοργάνωσε η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί το σχετικό βίντεο.

Στις 25.3.2017 ο Χρήστος Σατλάνης επέτυχε κατόπιν σχετικής διοργάνωσης να  πραγματοποιηθεί νέα Ημερίδα Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, στην οποία προήδρευσε και ανέπτυξε την εισήγησή της η Εισαγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ξένη Δημητρίου – Βασιλοπούλου και συμμετείχαν ως Ομιλητές  ο Δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου κ. Μιχάλης Χριστοδούλου και, μεταξύ άλλων, τρεις Καθηγητές από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, δύο Καθηγητές από τη Νομική Σχολή του ΔΠΘ και δύο Καθηγητές από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. Την ΗΜΕΡΙΔΑ  τίμησε με την παρουσία του ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (υπέρτατο κρατικό αξίωμα) κ. Κώστας Κληρίδης. Ο Χρήστος Σατλάνης ανέπτυξε το θέμα : «Το δικαίωμα για μια ενεργό και αποτελεσματική υπεράσπιση με έμφαση στο δικαίωμα του      απόντος κατηγορουμένου να απολογηθεί δια του συνηγόρου του  (Συγχρόνως ένα παράδειγμα νομικής επιχειρηματολογίας)». Βλ. την Ημερίδα στους links: 

Ημερίδα ποινικού Δικαίου 2017 Μέρος 1ο

Ημερίδα ποινικού Δικαίου 2017 Μέρος 2ο

ή

https://www.youtube.com/watch?v=IN58RGqmoCg&feature=youtu.be (1ο μέρος της Ημερίδας)

https://youtu.be/7CLDhrtDw34 (2ο μέρος της Ημερίδας).

Στις 4.5.2018 παρουσίασε ως Εισηγητής  σε ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ στη Νομική Σχολή ΔΠΘ το ακόλουθο θέμα : Περιστάσεις – κριτήρια για την επιμέτρηση της ποινής και αναιρετικός έλεγχος (υπό το πρίσμα κυρίως της Νομολογίας του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου), Ποινική Δικαιοσύνη 2018, σελ. 243-269. Βλ. τον σύνδεσμο : Dihmerida Στη Νομική Σχολή ΔΠΘ ή

Τομέας Ποινικών

Στις 12.5.2018 παρουσίασε ως Εισηγητής σε ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου  το ακόλουθο θέμα : Προστατευόμενοι μάρτυρες : θεμιτά ή αθέμιτα αποδεικτικά μέσα στην ποινική διαδικασία; Στην ως άνω ΗΜΕΡΙΔΑ προήδρευσε και ομίλησε η Εισαγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ξένη Δημητρίου – Βασιλοπούλου και συμμετείχαν ως Εισηγητές  Καθηγητές από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, τη Νομική Σχολή του ΔΠΘ και τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. Την ΗΜΕΡΙΔΑ  τίμησε ως Πρώτος Εισηγητής  ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (υπέρτατο κρατικό αξίωμα) κ. Κώστας Κληρίδης. Βλ. την Ημερίδα στους links:

Ημερίδας Ποινικού Δικαίου 2018 – Part 1

Ημερίδας Ποινικού Δικαίου 2018 – Part 2

ή

Part 1: https://www.facebook.com/EuropeanUniversityCyprus/videos/10155549810146662/
Part 2: https://www.facebook.com/EuropeanUniversityCyprus/videos/10155550180316662/

Τα επιστημονικά έργα του Χρήστου Σατλάνη μέχρι σήμερα είναι τα ακόλουθα:

1.   Διδακτορική διατριβή με θέμα και τίτλο: Die Subjektstellung des Beschuldigten im griechischen Strafverfahren unter den strafprozes­sualen Garantien des Art. 6 der Europäischen Menschenre­chtskon­vention. Zugleich eine Einführung in den Begriff des fairen rechts­staa­tlichen Strafverfahrens (= «Η θέση του κατηγορουμένου ως υπο­κειμένου δικαιωμάτων στην ελληνική ποινική διαδικασία υπό τις ποινικοδικονομικές εγγυήσεις του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Συγχρόνως μια εισαγωγή στην έννοια της ευπρεπούς δικαιοκρατικής ποινικής διαδικασίας»). Πρόκειται για την ευρύτερα γνωστή ως δίκαιη δίκη (fair  trial), η οποία εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα του κατηγορουμένου.

2.  Η ερμηνεία του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου κυρίως με τη χρήση παραδειγμάτων, Ιόνια Επιθεώρηση του Δικαίου, Τεύχος 5ο – Ιούλιος 1990, Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, σελ. 1-75.

3.  Μερικά ακόμα ζητήματα Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, Ιόνια Επιθεώρηση του Δικαίου, Τεύχος 6ο – Μάρτιος 1991, Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, σελ. 5-44.

4.   Η Μαγνητοταινία ως αποδεικτικό μέσο στην ποινική δίκη. Συγχρόνως μια συνεισφορά στη δογματική των αποδεικτικών απαγορεύσεων, Αθήνα, 1996, Εκδόσεις Αντωνίου Σάκκουλα, σελ. 180, μονογραφία.

5.   Αλήθεια και δικαιοσύνη ως πρωταρχικοί σκοποί της ποινικής διαδικασίας μέσα από παραδείγματα, Αθήνα, 1996, Εκδόσεις Αντωνίου Σάκκουλα, σελ. 212, μονογραφία.

6. Μεθοδολογικά Προλεγόμενα για τον αποκλεισμό και τον περιορισμό του αξιοποίνου (Συγχρόνως μια εισαγωγή στην ερμηνευτική του Ποινικού Δικαίου), Αθήνα, 1999, Εκδόσεις Αντωνίου Σάκκουλα, σελ. 474, μονογραφία.

https://www.dropbox.com/sh/0zn6jb8cdx8s5tr/AAB1Y1jd-kM1O7yQeUXRWR-4a?dl=0

7.   Στοιχεία Δικαίου και Εισαγωγή στη Νομική Επιστήμη (δύο τεύχη), Αθήνα, 2002, Εκδόσεις Αντωνίου Σάκκουλα, σελ. 875, βιβλία- διδακτικά εγχειρίδια.

8.   Εισαγωγή στο δίκαιο της διεθνούς προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, Αθήνα, 2003, Εκδόσεις Αντωνίου Σάκκουλα, σελ. 400, βιβλίο.

9.   Θεμελιώδεις έννοιες και διαστάσεις της διεθνούς και ευρωπαϊκής έννομης τάξης. Μια Εισαγωγή στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Αθήνα, 2005, Εκδόσεις Αντωνίου Σάκκουλα, σελ. 684, βιβλίο.

10. Αποκωδικοποίηση των εννοιών του ενδεχόμενου δόλου και της ενσυνείδητης αμέλειας κυρίως με παραδείγματα, άρθρο στο περιοδικό «Ποινική Δικαιοσύνη» 2005, σελ. 1034-1046, Αθήνα.    

Τα ακόλουθα έργα (άρθρα, μονογραφίες, βιβλία) δημοσιεύτηκαν μετά την εκλογή του ως Επίκουρου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου :

11. Το έγκλημα της επίθεσης στο Ποινικό Διεθνές Δίκαιο και η αρχή της παγκόσμιας δικαιοσύνης (είναι αξιόποινος ο επιθετικός πόλεμος εναντίον του Ιράκ κατά το 2003;), άρθρο στο περιοδικό «Ποινική Δικαιοσύνη» 2006, σελ. 879-894, Αθήνα.

12. Προλεγόμενα για τη διεθνοδικαιική υπόσταση των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας κατά το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, άρθρο στο: Τιμητικός Τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, 2007, ΙΙ, σελ. 597-637, Θεσσαλονίκη.

13. Η έννομη προστασία των ιδιωτών και των επιχειρήσεων έναντι πράξεων επιβολής εμπάργκο (η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για αποζημίωση), άρθρο στο περιοδικό «Νομικό Βήμα» 2007, σελ. 590-617, Αθήνα.

14. Σκιαγραφώντας και αποκωδικοποιώντας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ως έννομη τάξη, 2007, σελ. 90, στη Σειρά «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, μονογραφία.

15. Η προστασία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας – περιουσίας με βάση κυρίως τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, άρθρο στο περιοδικό «Αρμενόπουλος» 2007, σελ. 1877-1907, Θεσσαλονίκη.

https://www.dropbox.com/s/lfy2kduryq3pt74/Armenopoulos.pdf?dl=0

16. Δικαιικοί κανόνες απόδειξης ενώπιον των διεθνών δικαστηρίων, άρθρο στο περιοδικό «Επετηρίδα του Αρμενόπουλου» 2007 (τόμος 28), σελ. 113-136, Θεσσαλονίκη.

17. Πέρασε μήπως σε ναρκοθετημένη ζώνη η εδαφική μας ακεραιότητα; (με αφορμή την από 27.3.2008 απόφαση του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) για την «Τουρκική Ένωση Ξάνθης»), άρθρο στο περιοδικό «Νομικό Βήμα» 2008, σελ. 1142-1159, Αθήνα.

18. Ο έλεγχος της κρίσης Πανεπιστημιακών ως μελών τριμελούς εισηγητικής επιτροπής ή εκλεκτορικού σώματος από τη σκοπιά της παράβασης καθήκοντος (σε συνεργασία με τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Εμμανουήλ – Ρούσσο Παπαδάκη), άρθρο στο περιοδικό «Ποινική Δικαιοσύνη» 2008, σελ. 196-212, Αθήνα.

19. Η θεσμοθέτηση εγκλημάτων πολέμου ως πραγμάτωση των θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, άρθρο  στο περιοδικό «Δικαιώματα του Ανθρώπου» 2008, τεύχος 39, σελ. 789 – 866, Αθήνα.

20. Das Menschenrecht auf eine wirksame und effektive Strafvertei­di­gung im regionalen Völkerrecht von Europa heute (= To ανθρώπινο δικαίωμα για μια ενεργό και αποτελεσματική ποινική υπεράσπιση στο Περιφερειακό Διεθνές Δίκαιο της Ευρώπης σήμερα), άρθρο στα γερμανικά στο περιοδικό διεθνούς κυκλοφορίας «European Review of Public Law», 2008, σελ. 1089 – 1142, Παρίσι – Αθήνα.

21. Νομική επεξεργασία θεμάτων και περιπτώσεων Διεθνούς Δικαίου (με προσέγγιση εννοιών Ευρωπαϊκού και Εθνικού Δικαίου), 2008, σελ. 429, Εκδόσεις Αντωνίου Σάκκουλα, Αθήνα, βιβλίο.

22. Η διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά το Καταστατικό της Ρώμης του 1998 και τα συναφή ζητήματα, 2009, σελ. 188, Εκδόσεις Αντωνίου Σάκκουλα, Αθήνα, μονογραφία.

23. Εγκλήματα πολέμου, εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας στο Ιράκ, δημοσιογραφική ενημέρωση και «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» (ένα πρακτικό ζήτημα με γεύση διεθνούς και ποινικού δικαίου), άρθρο στο περιοδικό «Ποινική Δικαιοσύνη» 2009, σελ. 985 – 1006.

24. H προστασία του περιβάλλοντος από τη σκοπιά του Διεθνούς Δικαίου, άρθρο σε Συλλογικό Tόμο  με τίτλο «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη», Επιμέλεια Μ. Καϊλα / Α. Κατσίκη / Π. Φώκιαλη, Εκδόσεις «Ατραπός», 2009, σελ. 166 -197, Αθήνα.

25. Σκέψεις για την ποινική δικαιοδοσία της Ελλάδας ως παράκτιου κράτους κατά το ισχύον Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας,  άρθρο στο περιοδικό «Νομικό Βήμα» 2009, σελ. 1312 – 1340.

https://www.dropbox.com/s/sb4evpa4o11qvc2/%CE%97%20%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82%20%CF%89%CF%82%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82.pdf?dl=0

26. Les droits du suspect et de l’accusé dans le statut de Rome de  la Cour Pénale  Internationale, άρθρο στα  γαλλικά  στο περιοδικό  «Αnnuaire International des Droits de l’ Homme», Volume VI/2011, σελ. 523 – 556, Ed. Ant. N. Sakkoulas (Athens) and  Bruylant (Bruxelles), Αθήνα – Βρυξέλλες, (= Τα δικαιώματα του υπόπτου και του κατηγορουμένου στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου).

27. Οι θετικές υποχρεώσεις των κρατικών αρχών για τη διασφάλιση και την προστασία  των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, άρθρο στο «Νομικό Βήμα» 2010, σελ. 1634 – 1666.

https://www.dropbox.com/sh/0zn6jb8cdx8s5tr/AAB1Y1jd-kM1O7yQeUXRWR-4a?dl=0

28. Μέθοδοι και κριτήρια ερμηνείας και περαιτέρω διάπλασης των διεθνών συνθηκών, άρθρο στο περιοδικό «Ελληνική Δικαιοσύνη» 2010, σελ. 1298 – 1331, και στη Δωδεκανησιακή Νομολογία  2010, σελ. 399 – 436, Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου.

29. Fundamental Notions and Principles of Public International Law (with Elements of International Criminal Law and Procedure), May 2010 by Ant.N. Sakkoulas Verlag (monograph-book in English), pages 465 (= Θεμελιώδεις Έννοιες και Αρχές του Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου (με Στοιχεία Ποινικού Διεθνούς Δικαίου και Ποινικής Διαδικασίας)). Διατριβή στα αγγλικά.        http://www.mediafire.com/download/47ockj8t40tsgis/Fundamental_Notions_and_Principles_of_Public_International_-_Law_Christos_Satlanis_FINAL.pdf

Έργα μετά τη διαδικασία και την απόφαση μονιμοποίησης από 23.9.2010 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου :

30. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός και έννομη τάξη μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2010, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 380.

31. Οι προς αποζημίωση ατομικές αξιώσεις των θυμάτων εγκλημάτων πολέμου (ένας απολογισμός με αφορμή τη μη απονομή δικαιοσύνης για το γερμανικό Ολοκαύτωμα του Διστόμου και μια πρόταση), Δωδεκανησιακή Νομολογία 2010, σελ. 1219-1251, Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου.

https://www.dropbox.com/s/wldnvuozsdy2zzj/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf?dl=0

32. Αιγαίο, Καστελόριζο και θαλάσσιες ζώνες Ελλάδας και Τουρκίας στη Μεσόγειο σήμερα, υπό δημοσίευση στον Συλλογικό Τόμο «Μεσόγειος» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ήδη δημοσιευθέν και στη Δωδεκανησιακή Νομολογία 2011, σελ. 447-458, καθώς και στη Νομική Πληροφορική «ΝΟΜΟΣ»).

33. Ο δικαστικός έλεγχος των διοικητικών κυρώσεων στο ΣτΕ υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ (με αφορμή την απόφαση της ΟλΣτΕ για την «κρυφή κάμερα»), Δωδεκανησιακή Νομολογία 2011, σελ. 3-37, Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου.

https://www.dropbox.com/s/3acz3iqs1tdtgpb/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%9A%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82.pdf?dl=0

34. Η οριζόντια άμεση ισχύς των Oδηγιών και η σύμφωνη με Οδηγία ερμηνεία του εθνικού δικαίου, Αρμενόπουλος 2011, σελ. 1269-1301, Κυπριακό Νομικό Βήμα, τεύχος 1ον του 2011, σελ. 53-105, Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος.

https://www.dropbox.com/sh/0zn6jb8cdx8s5tr/AAB1Y1jd-kM1O7yQeUXRWR-4a?dl=0

35. Μια Εισαγωγή στις Δημόσιες Συμβάσεις με βάση το δίκαιο και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου 2011, σελ. 859-898, Κυπριακό Νομικό Βήμα, τεύχος 2ον του 2011, σελ. 89-136, Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, καθώς και Δωδεκανησιακή Νομολογία 2011, σελ. 825-854.

36. Η μονομερής ανθρωπιστική επέμβαση ως πρακτική που εξελίσσεται δυναμικά στις διεθνείς σχέσεις και διαμορφώνει έθιμο, άρθρο στο περιοδικό  «Το Σύνταγμα» 2011, τεύχος 1, σελ. 25 – 60.

37. Η αρχή της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αστέρη Πλιάκο), Νομικό Βήμα 2011, σελ. 2045 – 2076, Κυπριακό Νομικό Βήμα, Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, τεύχος 3ον του 2011, σελ. 27-82.

https://www.dropbox.com/s/feaeyc729eq8qam/%CE%97%20%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AE%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf?dl=0

38. Θεμελιώδη διαδικαστικά δικαιώματα των φυσικών και νομικών προσώπων στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κυπριακό Νομικό Βήμα, Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, τεύχος 3ον του 2011, σελ. 92-158.

Έργα μετά την έναρξη διδασκαλίας στο  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου :

39. Σκέψεις προς αποσαφήνιση του επιτρεπτού ή μη της αξιοποίησης της μαγνητοταινίας ή της βιντεοταινίας ως αποδεικτικού μέσου (Με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου υπ’ αριθ. 53/2010), άρθρο στην «Ποινική Δικαιοσύνη» (περιοδικό του εκδοτικού οίκου «Νομική Βιβλιοθήκη»), τεύχος Ιουλίου (7) 2012, σελ. 626-639.

40. Εισαγωγή στην  Κυπριακή Ποινική Διαδικασία (υπό το πρίσμα κυρίως της σύγχρονης νομολογίας του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου),  2012, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 300.

41. Ο υποκειμενικός και ιδιαίτερα ο αντικειμενικός καταλογισμός του αποτελέσματος στον δράστη στο Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο, δημοσιευμένο στο «Κυπριακό Νομικό Βήμα»  (νομικό περιοδικό του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου), τ.2/2012  σελ. 112-155.

42. Η γερμανικής αντίληψης «συνεκτέλεση» στη συναυτουργία, άρθρο στην «Ποινική Δικαιοσύνη» (περιοδικό του εκδοτικού οίκου «Νομική Βιβλιοθήκη»), τεύχος Αυγούστου/Σεπτεμβρίου (8/9) 2012, σελ. 794-805.

43. Η ελεύθερη αντικειμενική εκτίμηση των αποδείξεων και ο σχετικός λόγος αναίρεσης υπέρ του κατηγορουμένου, σε συνεργασία με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Ι. Φαρσεδάκη, άρθρο στην «Ποινική Δικαιοσύνη» (περιοδικό του εκδοτικού οίκου «Νομική Βιβλιοθήκη»), τεύχος Οκτωβρίου (10) 2012, σελ. 901-920.

44. Βαθμίδες, κριτήρια και μέθοδοι ερμηνείας και περαιτέρω διάπλασης του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, σε συνεργασία με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Ι. Φαρσεδάκη, άρθρο στην «Ποινική Δικαιοσύνη» (περιοδικό του εκδοτικού οίκου «Νομική Βιβλιοθήκη»), τεύχος  Δεκεμβρίου 2012, σελ. 1118 – 1144.

45. Εισαγωγή στο Γενικό Ποινικό Δίκαιο, 2013, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 380, σε συνεργασία με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Ι. Φαρσεδάκη.  

46. Η υπερβολικά τυπολατρική προσέγγιση ποινικοδικονομικών διατάξεων [1] ως φραγμός στην Αλήθεια και στη Δικαιοσύνη, σε συνεργασία με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Ι. Φαρσεδάκη, άρθρο  στην «Ποινική Δικαιοσύνη»  2013, σελ.  252- 274. [1] Ο όρος («une approche par trop formaliste») είναι ειλημμένος από την πάγια Νομολογία του ΕΔΔΑ : βλ. αντί άλλων ΕΔΔΑ, 22.2.2007, Perlala κατά Ελλάδος, αρ. προσφ. 17721/04, § 27, ΕΔΔΑ, 13.1.2011, Ευαγγέλου κατά Ελλάδας, αρ. προσφ. 44078/07, § 23. Άλλοτε πάλι γίνεται λόγος και για «interprétation par trop formaliste de la légalité» ή «formalisme excessif» (= υπερβολικά τυπολατρική ερμηνεία της νομιμότητας ή υπερβολικός τυπικισμός) : βλ. ΕΔΔΑ, 31.7.2008, Λούλη κατά Ελλάδας, αρ. προσφ. 43374/06, §§ 21, 25, ΕΔΔΑ, 10.6.2010, Τρίτσης κατά Ελλάδας, αρ. προσφ. 3127/08, § 23 («Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’ application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’ accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste des règles applicables faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé»). Βλ. σχετικά και Χρ. Σατλάνη, Εισαγωγή στο δίκαιο της διεθνούς προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 2003, σελ. 379επ., Χρ. Σατλάνη, Εισαγωγή στην Κυπριακή Ποινική Διαδικασία (υπό το πρίσμα κυρίως της σύγχρονης νομολογίας του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), 2012, σελ. 242επ., κάθε φορά με αποφάσεις του ΕΔΔΑ.

47. James Farsedakis / Christos Satlanis, The Free Objective Assessment of Evidence and the Relevant Ground of Appeal in Favor of the Accused, Essays in honor of Martin Killias, Criminology, Criminal Policy and Criminal Law in an International Perspective, 2013, pages 995-1011.

48. Ποινική Δικονομία, Βασικές Έννοιες και Θεμελιώδεις Αρχές, 1.1.2014, σελ. 682, Νομική Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Ι. Φαρσεδάκη. 

49. Είναι δυνατή η θεώρηση ενός πολιτικού κόμματος ή μιας πολιτικής οργάνωσης ως εγκληματικής οργάνωσης ; άρθρο στην «Ποινική Δικαιοσύνη»  2013, τεύχος 8/9 (Αυγούστου/ Σεπτεμβρίου), σελ. 761-766, σε συνεργασία με τον Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Λάμπρο Μαργαρίτη.

50. Ένα Απάνθισμα από τη Νομολογία του ΕΔΔΑ του έτους 2013 για τη δίκαιη ποινική δίκη,  άρθρο στην Ποινική Δικαιοσύνη 2014, σελ. 147 – 168, σε συνεργασία με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Ι. Φαρσεδάκη. 

51. Ποινική ευθύνη για το «κούρεμα» του οφειλόμενου προς την ΕΤΕ χρέους: Η αντισυνταγματικότητα του άρθρου 3 παρ. 9 του Ν 4046/2012, άρθρο στην Ποινική Δικαιοσύνη  2014, σελ. 413επ., σε συνεργασία με τον κ.  Λάμπρο Χ. Μαργαρίτη, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

52.  Η έννοια και το περιεχόμενο του δεδικασμένου στη Νομολογία του ΕΔΔΑ, άρθρο στην Ποινική Δικαιοσύνη  2014, σελ. 724-738, σε συνεργασία με τον  κ. Λάμπρο Χ. Μαργαρίτη, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

53. Δέκα Πρακτικά Θέματα Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, σελ. 49, στα τεύχη Ποινικής Δικαιοσύνης  Οκτωβρίου (σελ. 855-867), Νοεμβρίου (σελ. 987-1003) και Δεκεμβρίου 2014 (σελ. 1118-1136), σε συνεργασία με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Ι. Φαρσεδάκη. 

54. Ειδικό Μέρος Ποινικού Κώδικα. Ερμηνευτικά σχόλια – Παραδείγματα, 1.1.2015,  σελ. 460, Νομική Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Ι. Φαρσεδάκη.  

55. Εισαγωγή στο πνεύμα των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με έμφαση στην πρακτική τους σημασία για τα τροχαία ατυχήματα, Ποινική Δικαιοσύνη 2015, σελ. 46-73, σε συνεργασία με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Ι. Φαρσεδάκη

56.  Εγκλήματα στα πλαίσια της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου, Ποινική Δικαιοσύνη 2015, σελ. 239-267, σε συνεργασία με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Ι. Φαρσεδάκη. 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

57. Συμμετοχή με ανάλυση ογδόντα (80) όρων  (μια σελίδα για την επεξεργασία κάθε όρου) Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας στο : ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ – ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, Επιστημονική εποπτεία: Ν. Ανδρουλάκης, Λ. Μαργαρίτης, Ι. Φαρσεδάκης, Νομική Βιβλιοθήκη, υπό έκδοση, 2015.

58. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Νομική Βιβλιοθήκη, 2015, Επιμέλεια:  Λάμπρος Χ. Μαργαρίτης / Χρήστος Ν. Σατλάνης  (Συνεργασία: Λάμπρος Μαργαρίτης, Ιάκωβος Φαρσεδάκης, Χρήστος Σατλάνης, Λάμπρος Τσόγκας, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Νικόλαος Βασιλειάδης, Δικηγόρος, ΔΝ, Γεώργιος Δανιήλ, Δικηγόρος, ΔΝ, Γεώργιος Μπουρμάς, Δικηγόρος, ΔΝ, Απόστολος Κοπανίδης, Δικηγόρος, ΜΔ, Στέφανος Τσάκος, Δικηγόρος, ΜΔ, Διονύσιος Χιόνης, Δικηγόρος, ΜΔ Εγκληματολογίας – Θέματα : Αλλοδαποί, Αρχαιότητες, Επιταγή, Εργασία, Καταχραστές του Δημοσίου, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Λαθρεμπορία, Ναρκωτικά, Όπλα, Περιβάλλον, Πνευματική ιδιοκτησία, Φοροδιαφυγή, Χρηματιστήριο).

59.  Η διαμορφωτική επενέργεια του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου πάνω στο αξιόποινο και στην ποινική δίκη, ΠοινΔικ 2015, τεύχος 8-9, σελ. 705-734, με τη συνεργασία των Καθηγητών Λάμπρου Μαργαρίτη και Ιακώβου Φαρσεδάκη.

60.  Ποινικοδικονομικά Varia, Ποινική Δικαιοσύνη 2015, τεύχος 10, σελ. 857-888 (προδημοσίευση από τον Τιμητικό Τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Αντώνιο Μαγγανά).

61. Διάλογος με την πρόσφατη Ποινική Νομολογία, Ποινική Δικαιοσύνη 2016, τεύχη 1ο και 2ο, σελίδες 1-22 και  111-128 αντιστοίχως, με τη συνεργασία των Καθηγητών Λάμπρου Μαργαρίτη και Ιακώβου Φαρσεδάκη.
62.  Ο ελεύθερος και ανόθευτος ανταγωνισμός και τα συναφή εγκλήματα,  δημοσίευση στο περιοδικό  της Νομικής Βιβλιοθήκης «Εγκληματολογία» 1-2/2015, σελ. 29-47, σε συνεργασία με τον Γεώργιο Χατζηκυπριανού.
63. Ερμηνευτικά ζητήματα ανακύπτοντα κατά την ποινική αξιολόγηση της  προσβολής  πνευματικής ιδιοκτησίας  σε συνεργασία με τον Κοσμήτορα και Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιάκωβο Φαρσεδάκη, Ποινική Δικαιοσύνη, τεύχος Μαρτίου-Απριλίου 2016, σελ. 193-215.

64.  Η ποινική προστασία πορνών-θυμάτων μαστροπείας ως αδήριτη σήμερα ανάγκη και de lege lata επιβεβλημένη λύση (με αφορμή την ΑΠ 695/2015, Ποιν Δικ 2015, 911), δημοσιευμένο στη Δωδεκανησιακή Νομολογία (Τόμος 19/2015), ΤΕΥΧΟΣ Β-2015,  και επίσης στον Τιμητικό Τόμο για τον πρώην Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων κ. Χριστόφορο Αργυρόπουλο (2016).

65. Συγγνωστή νομική πλάνη και αξιόπιστη πληροφόρηση για αμφισβητούμενα και δυσεπίλυτα ζητήματα δικαίου, Πειραϊκή Νομολογία (τεύχος 1/2016, σελ. 1επ.).

66. Μια ακόμα προσπάθεια για αποσαφήνιση των πτυχών της δικαιοκρατικής ή δίκαιης δίκης με βάση την πρόσφατη Νομολογία του ΕΔΔΑ,  Πειραϊκή Νομολογία (τεύχος 2/2016, σελ. 100-125).
67.100 + 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΚΑΙ  ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (αναρτημένα στο LAW SOCIETY από 25.7.2016)
68. An Introduction to the Anglo-Saxon Criminal Law under the Criminal Code prism of the Northern Territory of Australia, δημοσίευση στον Τιμητικό Τόμο 2017 για τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Ιάκωβο Φαρσεδάκη, που δημιούργησε η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
69. Η από αμέλεια ιατρών πρόκληση θανάτου ή σωματικής βλάβης με βάση τις πρόνοιες του Κυπριακού Ποινικού Κώδικα (υπό το πρίσμα της ελληνικής νομικής θεωρίας και νομολογίας), δημοσίευση στον Τιμητικό Τόμο 2017 για τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Ιάκωβο Φαρσεδάκη, που δημιούργησε η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
70. Η υποχρέωση για δικονομική μέριμνα ή για δικαστική βοήθεια στην ποινική διαδικασία με βάση τη Νομολογία του ΕΔΔΑ, δημοσίευση στον Τιμητικό Τόμο 2017 για τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Ιάκωβο Φαρσεδάκη, που δημιούργησε η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

71. Κλοπή, ληστεία, εκβίαση, απάτη, κακόβουλη βλάβη σε ξένη περιουσία και δόλια διάθεση περιουσίας εμπιστεύματος στο Κυπριακό Ποινικό Δίκαιο (Ερμηνευτικά Σχόλια), δημοσίευση στον Τιμητικό Τόμο 2017 για τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Ιάκωβο Φαρσεδάκη, που δημιούργησε η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

72. Πτωχευτικά αδικήματα και καταδολίευση πιστωτών στο Κυπριακό Ποινικό Δίκαιο. Συγχρόνως το ζήτημα της φαινομενικής συρροής ποινικών αδικημάτων, δημοσίευση στον Τιμητικό Τόμο 2017 για τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Ιάκωβο Φαρσεδάκη, που δημιούργησε η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

73. Η εξουσία και η υποχρέωση του Ανώτατου Δικαστηρίου Κύπρου για διεξαγωγή μιας δικαιοκρατικής ποινικής δίκης, δημοσίευση στο Κυπριακό Νομικό Βήμα, (περιοδικό του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου), Τεύχος 2/2016, σελ. 76-156.  
74. Ποινικά και ποινικοδικονομικά ζητήματα από την πρόσφατη νομολογία, δημοσιευμένα στα τεύχη Νοεμβρίου 2016 (σελ. 1030-1045), Δεκεμβρίου 2016 (σελ. 1150-1167) και Ιανουαρίου 2017 (σελ. 22-37) της Ποινικής Δικαιοσύνης, με τη συνεργασία του Καθηγητή Λάμπρου Μαργαρίτη.
 

75.  Διάλογος με την Ποινική Νομολογία του Αρείου Πάγου, Πειραϊκή Νομολογία, Τεύχος 1/2017, σελ. 13-54.

76. Το δικαίωμα του κατηγορουμένου για μια ενεργό και αποτελεσματική υπεράσπιση υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ,  Πειραϊκή Νομολογία, Τεύχος 2/2017, σελ. 100-138.

77. Διάλογος κατ’ εξακολούθηση με την Ποινική Νομολογία του Αρείου Πάγου, Πειραϊκή Νομολογία, Τεύχος 3/2017.

78. Μια επισκόπηση της ποινικής ευθύνης για πρόκληση θανάτου ή σωματικής βλάβης από αμέλεια ιατρών, Εγκληματολογία 2017, σελ. 127-155

79. Μεθοδολογία του Δικαίου για την Κυπριακή Έννομη Τάξη (με βάση και τις Ελλαδικές Αντιλήψεις), σελ. 326, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2018.

80. Εισαγωγή στην Ποινική Δικονομία, σελ. 900, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2018.   

81. Περιστάσεις – κριτήρια για την επιμέτρηση της ποινής και αναιρετικός έλεγχος (υπό το πρίσμα κυρίως της Νομολογίας του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου), Ποινική Δικαιοσύνη 2018, σελ. 243-269.

82. Προπαρασκευαστικές, υποστηρικτικές και βοηθητικές πράξεις ως μορφές συναυτουργίας, Πειραϊκή Νομολογία 2018, σελ. 4-34.

83. Προστατευόμενοι μάρτυρες : θεμιτά ή αθέμιτα αποδεικτικά μέσα στην ποινική διαδικασία;  (Εισήγηση στην Ημερίδα Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, η οποία έλαβε χώρα στις 12.5.2018 στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου).

Αναρτημένο στο LAW SOCIETY από 17.5.2018.

https://www.dropbox.com/s/di3ye0e7e97fdul/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9%20%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%82%20-%20%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%AC%20%CE%AE%20%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%3B%2A%20.pdf?dl=0

……………………………..

CURRICULUM   VITAE

Christos Satlanis, Professor Dr. of Criminal Law and Criminal Procedure in Law School of European University Cyprus   (Laureate International Universities)

Christos Satlanis was born in 19.6.1955 in Nafpaktos of Greece. He obtained his Law degree from the Law School (Law Department) of Athens University in 1978 with “excellence” (9 and 4 / 8). After a military service of 28 months he was appointed on 30.6.1983 as a Prosecutor in Greece, and resigned on 9.10.2006, in order to devote himself entirely to the University of the Aegean. In the framework of an educational leave granted to him on 25 September 1985 during his term of office by the Ministry of Justice, he prepared his doctoral thesis at the Faculty of Law of the University of Tübingen, Germany, and became on 28 September 1988 a “doktor juris” (Doctor of Law, PhD) with the degree “magna cum laude”(= with very high merits). His doctoral thesis of 282 pages had the title : “The position of the accused as a subject in greek criminal proceedings under the procedural guarantees of article 6 of the European Convention on Human Rights. Simultaneously an introduction to the concept of a fair criminal procedure”. From March 2003 he has teached in the School of Humanitarian Sciences of the Aegean University: “Introduction to Public International Law”, “International Protection of Human Rights”, “Introduction to the Law of the European Union”, “Subjects of National, European and International Law” and “Elements of Law and an Introduction to Legal Science”. On 6.9.2005 he was elected as a Professor of Public International Law at the University of the Aegean. He can read and understand legal treatises in German, French and English in order to find important informations and opinions, to draw correct conclusions and thus to be able to contribute to the development and evolution of the Greek juridical theory.

From February to July 2012 he was a Visiting Professor at the Department of Law, European University Cyprus, for the following courses: International Criminal Law, Cypriot Criminal Procedure, Greek Criminal Procedure, Methodological Subjects and Greek Criminal Law (General and Specific Part, Special Penal Laws, Compositions and Practical Applications of Criminal Law and Criminal Procedure). Following a public announcement of the position of Associate Professor for the Department of Law, European University Cyprus, he was elected to fill this position to teach the above courses from 1.10.2012. From 11.2.2014 he has, after promotion, the rank of Professor. The former Department of Law of European University Cyprus is today (12 April 2016) and since October 2015 the only Law School in Cyprus on the basis of a decision of Education Ministry. He has organized three day conferences of Criminal Law and Criminal Procedure, where Professors of all Law Schools of Greece and the President of the Supreme Court of Greece have spoked.

His scientific works up to date are the following:

1. The position of the accused as a human person in greek criminal proceedings under the procedural guarantees of article 6 of the European Convention on Human Rights. Simultaneously, an introduction to the concept of a fair criminal procedure, doctoral thesis, Tübingen, 1988,  pages 282 (in German).

2. The tape as means of evidence in criminal proceedings, Athens, 1996, pages 180, published by Ant. N. Sakkoulas (monograph in Greek).

3. Truth and justice as the primary purposes of criminal proceedings through examples, Athens, 1996, pages 212, published by Ant. N. Sakkoulas (monograph in Greek).

4. Methodological Prolegomena for the exclusion and limitation of the criminal character of an act, Athens, 1999, pages  474, published by Ant. N. Sakkoulas (monograph in Greek).

5. Elements of Law and an Introduction to Legal Science, Athens, 2002, pages 875, published by Ant. N. Sakkoulas (book in Greek).

6. Introduction to the Law of International Protection of Human Rights, Athens,  2003, pages  400, published by Ant. N. Sakkoulas (book in Greek).

7. Fundamental notions and dimensions of the International and European Legal Order. An Introduction to Public International Law, Athens, 2005, pages 684, published by Ant. N. Sakkoulas (book in Greek).

8. Decoding of the concepts of dolus eventualis and conscious negligence mainly through examples, article in the magazine “Criminal Justice” 2005, pp. 1034-1046, Athens (in Greek).

9. The crime of aggression in International Criminal Law and the principle of universal jurisdiction (is the aggressive war against Iraq in 2003 punishable?), article in the magazine “Criminal Justice” 2006, pp. 879-894, Athens (in Greek).

10. Prolegomena for the crimes against humanity in the Statute of the International Criminal Court, article in Honorary Volume for John Manoledakis, 2007, II, pp. 597-637, Thessaloniki (in Greek).

11. The legal protection of individuals and companies against acts imposing an embargo (the responsibility of the European Union for damages and compensation), article in the magazine “Legal Step”  2007, pp. 590-617, Athens (in Greek).

12. Outlining and decoding the World Trade Organization as a legal order, 2007, pages 90, in the Series “International and European Policy”, Athens, Editions Papazisis (monograph in Greek).

13. The protection of the right to property mainly by the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, article in the magazine “Armenopoulos” 2007, pp. 1877-1907, Thessaloniki (in Greek).

14. Law rules of evidence before international tribunals, article in the magazine “Yearbook of Armenopoulos” 2007 (Volume 28), pp. 113-136, Thessaloniki (in Greek).

15. Has our territorial integrity perhaps passed to a mined zone? (reflections about the decision of the  European Court of Human Rights from 27 March 2008 on the affaire “Turkish Union of Xanthi”, article in the magazine “Legal Step” (“Nomiko Vima”)  2008, pp. 1142-1159, Athens, (in Greek).

16. The control of the evaluation of the University Professors as members of a election committee or a body of electors from the point of view of the breache of duty (in co-operation with the Deputy Prosecutor in the Supreme Court  Emmanuel – Roussos Papadakis), article in the magazine “Criminal Justice” 2008, pp. 196-212, Athens (in Greek).

17. The institutionalization of war crimes as enforcement  of fundamental principles of international humanitarian law, article in the magazine «Human Rights» 2008, volume 39, pp. 789-866, Athens (in Greek).

18. The human right for an active and effective criminal defense in Regional International Law of Europe today, article in the magazine “European Review of Public Law”, 2008, pp. 1089 – 1142, Paris – Athens  (in German).

19. Juridical elaboration of subjects and cases of International Law (approaching concepts of European Law and National Law), 2008, pages 429, published by Ant. N. Sakkoulas, Athens (book in Greek).

20. The proceedings before the International Criminal Court under the Rome Statute of 1998 and related matters, 2009, pages 188, published by Ant. N. Sakkoulas, Athens (monograph in Greek).

21. War Crimes, National Liberation War  in Iraq, journalistic information and “Turkish Union of Xanthi” (a practical matter with a taste of international and criminal law), article in the magazine “Criminal Justice” 2009, pp. 985-1006, Athens (in Greek).

22. The protection of the environment from the standpoint of international law, article in the Collective Volume entitled “Education for the environment and sustainable development”, Edited by  M. Kaila / A. Katsikis / P. Fokiali, published by “Atrapos”, 2009, pp. 166-196, Athens (in Greek).

23. Reflections on the criminal jurisdiction of Greece as a coastal State under the current International Law of the Sea, article in the magazine “Legal Step” (“Nomiko Vima”), 2009, pp. 1312-1340, Athens (in Greek).

24. Les droits du suspect et de l’accusé dans le statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, article in the magazine “Annuaire International des Droits de l’ Homme” by Ant. N. Sakkoulas (Athens) and Bruylant (Bruxelles)  (in french), 2011, pp. 524-556

.

25. The Positive Obligations of the public authorities to ensure and protect human rights under the jurisprudence of the European Court of Human Rights, article in the magazine “Legal Step” (“Nomiko Vima”),  2010, pp. 1634-1666,  Athens (in Greek).

26. Methods and criteria of interpretation and further conformation of international treaties, article under publication  in the magazine “Greek Justice” (“Elliniki Dikaiosini”) 2010, pp. 1298-1331, Athens (in Greek).

27. Fundamental Notions and Principles of Public International Law (with Elements of

International Criminal Law and Procedure), May 2010, by  Ant. N. Sakkoulas Verlag (book in English), pages 465.

28. The European Union as an international organization and legal order after the Treaty of Lisbon , 2010, Ant. N. Sakkoula , pages 380, Athens (in Greek).

29. The individual claims for compensation of victims of war crimes, Dodecanese Jurisprudence 2010, pp. 1219-1251, Bar Association of Rhodes.

30. Aegean, Kastelorizo and maritime areas of Greece and Turkey in the Mediterranean today, published in “Dodecanese Jurisprudence” 2011, pp. 447-458, and the Legal Information «NOMOS»).

31. The Judicial Control of administrative sanctions by the Council of State in the light of the European Convention of Human Rights, Dodecanese Jurisprudence 2011, pp. 3-37, Rhodes Bar Association.

32. The horizontal direct effect of Directives and the consistent with a Directive interpretation of national law, Armenopoulos 2011, pp. 1269-1301.

33. An Introduction to public contracts based on the law and the jurisprudence of the European Court of Justice, Review of Public Law and Administrative Law 2011, pp. 859-898, Cyprus Law Step, 2011, pp. 89-136, Pancyprian Bar Association, Dodecanese Jurisprudence 2011, pp. 825-854.

34. The unilateral humanitarian intervention as a practice in international relations which creates custom, article in the magazine «The Constitution», 2011, pp. 25-60.

35. The principle of equality and non -discrimination in European Union Law, Legal Step 2011, Bar Association of Athens, pp. 2045-2076.

36. Fundamental procedural rights of natural and legal persons in European Union Law, Legal Step, Cyprus Bar Association, 2011, pp. 92-158.

37. Thoughts to clarify the lawfulness or unlawfulness of the use of tape or videotape as evidence (On the occasion of the Supreme Court decision no. 53/2010) article in «Criminal Justice» (magazine of the publishing house “Law Library”), 2012, pp. 626-639.

38. Introduction to Cyprus Criminal Procedure (in the light mainly of modern jurisprudence of the Supreme Court of Cyprus and the European Court of Human Rights), 2012, Law Library, Athens, pp. 300.

39. The joint commission of a criminal offence (co-offenders) under the German Law, Criminal Justice (magazine of the publishing house «Law Library»), 2012, pp. 794-805.

40. The free objective assessment of the evidence and the relevant ground for the defendant’s appeal, in collaboration with Professor Iacovos Farsedakis, in «Criminal Justice» 2012, pp. 901-920.

41. Stages, criteria and methods of interpretation and further conformation of Substantive Criminal Law, in collaboration with Professor Iacovos Farsedakis, in «Criminal Justice» (magazine of the publishing house «Law Library»), 2012, pp. 1118-1144.

42. Introduction to the General Criminal Law 2013, Law Library, Athens, pp. 380, in collaboration with Professor Iacovos Farsedakis.

43. The excessively formalistic approach of criminal procedure provisions as a barrier to the Truth and Justice, in collaboration with Professor Iacovos Farsedakis, article in «Criminal Justice» 2013, pp. 252- 274.

44. Criminal Procedure – Basic Concepts and Fundamental Principles, 2014 , pp. 682 , Law Library, in collaboration with Professor  Iacovos Farsedakis.

45. Is it possible to view a political party or a political organization as a criminal organization? Article in «Criminal Justice» 2013, No. 8/9 (August / September), pp. 761-766, in collaboration with Professor of the Law School of Aristotle University of Thessaloniki Lambros Margaritis.

46. A compilation of Jurisprudence of the European Court of Human Rights in 2013 for the fair criminal trial, article in Criminal Justice, 2014, pp. 147-168, in collaboration with Professor I. Farsedakis.

47. Criminal liability for the “haircut” of the public debt done by the National Bank of Greece, article in the Criminal Justice 2014, pp. 413-430, in collaboration with Professor of the Law School of Aristotle University of Thessaloniki Lambros Margaritis.

48. The concept and the content of res judicata in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, in Criminal Justice, 2014, pp. 724-738, in collaboration with Professor of the Law School of Aristotle University of Thessaloniki Lambros Margaritis.

49. Ten Practical Subjects of Criminal Law and Criminal Procedure, in Criminal Justice, October 2014 (pp. 855-867), November 2014 (pp. 987-1003) and December 2014 (pp. 1118-1136), in collaboration with Professor  Iacovos Farsedakis.

50. Special Part of the Criminal Code. Commentary – Examples, 1.1.2015, pp. 460, Law Library, in collaboration with Professor I. Farsedakis.

51. Introduction to the spirit of the Road Traffic Code’s provisions with emphasis on their practical significance for traffic accidents, Criminal Justice, 2015, pp. 46-73, in collaboration with Professor Farsedakis.

52. Crimes within the operation of the Exchange, Criminal Justice, 2015, pp. 239-267, in collaboration with Professor I. Farsedakis.

53. A Participation with analysis of eighty (80) terms of Criminal Law and Criminal Procedure (one page for analysing each term), in : DICTIONARY OF LEGAL TERMINOLOGY

VOLUME III – CRIMINAL LAW & CRIMINOLOGY, Scientific supervision: N. Androulakis, L. Margaritis, I. Farsedakis, Law Library, 2016.

54. Special Penal Laws, Law Library, 2015, Editors: Lampros Margaritis  and Christos Satlanis.

55. The conformative action of International and European Law on the criminal act and the criminal trial, Criminal Justice 2015, pp. 705-734, with the collaboration of Professors L. Margaritis and I. Farsedakis.

56. Different Subjects of Criminal Procedure, Criminal Justice 2015, pp. 857-888.

57. Dialogue with the recent Criminal Jurisprudence, published in Criminal Justice 2016 (January and February),  with the collaboration of Professors L. Margaritis and I. Farsedakis.

58. The free and undistorted competition and related crimes, published in «Criminology» 1-2 / 2015, pp. 22-41, a magazine of the publishing house «Law Library», with the collaboration of Lawyer Georgios Chatzikyprianou.

59. Interpretative issues in the criminal assessment of the violation of intellectual property, with the collaboration of Professor I. Farsedakis.

60. The criminal protection of prostitutes – victims of sexual services, published in Jurisprudence Dodecanese (Volume 19/2015) and in Honorary Volume for the former President of the Greek Penologist Association Christophoros Argyropoulos (2016).

61. Excusable error of  law and reliable information about controversial and unresolved legal issues, published in Jurisprudence Dodecanese (Volume 20/2015), Piraeus Jurisprudence 2016 (Volume 1) and Greek Justice (Volume of June 2016). ……

Advertisements